Wywiadownie gospodarcze

» Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy, wywiadownia: sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, ustalenie majątku dłużnika. Profesjonalnie, rzeczowo, dogłębnie.