Wierchomla

» OSP w Wierchomli Wielkiej

W 2002 r. jednostka otrzymała na wyposażenie terenowy średni samochód gaśniczy marki STAR 266. Jednocześnie Zarząd jednostki przystąpił do systematycznego szkolenia strażaków oraz do wyposażenia ich w niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Praca Zarządu OSP z dziećmi i młodzieżą owocuje znikomy ilością pożarów, zwłaszcza pożarów traw. Wśród osiągnięć MDP jest zajmowanie czołowych miejsc w zawodach sportowo-pożarniczych. W 2005 roku nasi młodzi strażacy zajęli I miejsce w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Obecnie wierchomlańscy strażacy rozpoczęli w czynie społecznym rozbudowę remizy w celu polepszenia bazy socjalno-szkoleniowej oraz poprawy warunków garażowania sprzętu. W wykonaniu tego zadania liczą na pomoc Samorządu oraz mieszkańców. W dn. 15.08.2005 w Wierchomli nastąpiło uroczyste wręczenie jednostki OSP w Wierchomli Wielkiej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. To duże wyróżnienie nakłada także niemałe obowiązki na strażaków w Wierchomli. Znając ich dotychczasowe wyniki jesteśmy pewni, że z tych obowiązków wywiążą się wzorowo. Odbył się uroczysty apel. Decyzję włączenia wręczył Komendant WPSP w Krakowie nadbrygadier inż. Seweryn Dyja w towarzystwie komendanta Szkoły Głównej PSP nadbrygadiera dr Ryszarda Grosseta. Wśród zaproszonych gości byli m.in. dyrektor Biura do Spraw Usuwania Skutków Powodzi i Klęsk żywiołowych Jan Winter, zastępca komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu młodszy brygadier Piotr Konar, przedst. władz Samorządowych gminy Piwniczna Zdrój i gminy Rytro, członkowie oddziału miejsko-gminnego ZOSPRP w Piwnicznej, oraz wielu innych. Straż Pożarna w Wierchomli Wielkiej jest jednostką wielopokoleniową. Liczy 61 członków czynnych, 19 w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej i 4 honorowych. Ponad połowa jej członków to ludzie młodzi do 35 lat.

» Wierchomla

Stacja Narcjarska WierchomlarnHotel SPA, domki alpejskie, 400 miejsc noclegowych, basen, gabinety kosmetyczne, wyciągi narciarskie, trasy rowerowe, restauracje, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i rowerów