Studia podyplomowe

» Studia podyplomowe

Projekt „Nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Wrocławskiego odpowiedzią na współczesne potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” Uniwersytet Wrocławski informuje, że w ramach realizowanego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego do lutego 2012r. trwa nabór na: STUDIA PODYPLOMOWE: • GIS i modelowanie przepływu wód podziemnych, • Surowce energetyczne i źródła odnawialne energii, • Ocena zasobów środowiska i zagrożeń środowiskowych, • Ochrona atmosfery i zarządzanie jakością powietrza, • Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej, • Biblioterapia, • Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, • Nowe technologie w edytorstwie, Studia w części finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczególnie zapraszamy osoby 45 + Opisy kierunków, szczegóły dotyczące rekrutacji oraz informacje o projekcie na stronie: www.nowaoferta.uni.wroc.pl

» WSZiA

Nasza uczelnia jest wydziałem zamiejscowym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, uczelni o wieloletniej tradycji, przodującej w rankingach prywatnych uczelni w kraju. Jest to jedyna uczelnia wyższa w Tarnowskich Górach. Sukcesywnie się rozwija, rozbudowując bazę dydaktyczną i otwierają

» Studia podyplomowe

Ksztalcimy na kierunkach kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo.rnSa to studia magisterskie i podyplomowe.rn