Rywalizacja

» KSIĘŻNA MAZOWSZA

KSIĘŻNA MAZOWSZA TO - IDEA rnIDEA RYWALIZACJI rnW SPORCIE, BIZNESIE, ŻYCIU CODZIENNYM rnRYWALIZACJI ZGODNEJ Z ZASADAMI HONOROWEGO KODEKSU RYCERSKIEGOrnRYWALIZACJI SZLACHETNEJ, JAK SAMA PATRONKA - KSIĘŻNA MAZOWSZArn