Muzea

» 3D Antropologia i Archeologia - Wirtualne Muzeum Archeologiczne

3D Antropologia i Archeologia - techniki rnbadań i dokumentacji zabytków z zastosowaniem technologii komputerowych - skanowanie 3D rnoraz ortofotografia

» Muzeum Zamojskie w Zamościu oraz Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku

Strona poświęcona jest zbiorom znajdującym się w Muzeum Zamojskim w Zamościu oraz w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku /Ukraina/.