Europa

» Euroinfo

Serwis został uruchomiony w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wiedzę o integracji europejskiej. Informujemy o aktualnych wydarzeniach związanych z dążeniem Polski do członkostwa w Unii Europejskiej oraz o zmianach jakie zajdą w życiu społecznym i gospodarczym naszego kraju po przystąpieniu