Chiny

» Wizy do Chin

Wielce Szanowni Państwo, Drodzy Internetowi Szperacze, nasze sympatyczne przedsiębiorstwo posiada intrygującą nazwę Wizarussia i - jak bardzo wyraźnie widzimy po samej nazwie - para się na co dzień zdobywaniem poświadczeń na piśmie zezwalających na wjazd do danego państwa, czyli krótko i p o prostu mówiąc tak zwanych wiz. Warto niemniej jednak w tym miejscu zaakcentować, że nie realizujemy tylko i wyłącznie wiz jedynie do najbliższego Państwa zaraz za wschodnią granicą Polski, którym rzecz jasna jest Rosja, albowiem w naszej gestii leżą poza tym wizy na Białoruś oraz wizy do Kazachstanu. Ze względu na podane powyżej informacje łatwo zauważyć, że dziedzina, na którą nasza działalność zwraca szczególną swoja uwagę jest w zasadzie cała strona wschodnia. Poza tym przedsięwzięcie Wizarussia obrało sobie za cel udzielenie pomocy obcokrajowcom, która to pomoc uzależniona jest od osiągnięcia przez nich wymaganych dokumentów wliczając w ich poczet między innymi takie jak karta pobytu dla cudzoziemca, czy zezwolenie na pracę.