Biotechnologia

» biotechnologia

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków - biotechnologia, badania biorównoważności, analiza chemiczna, laboratorium, badania kliniczne, insulina, antybiotyki, inżynieria genetyczna, HPLC MS/MS