Biogaz

»  metan,Biogaz, Energia odnawialna, gnojowica

W wyniku spalania biogazu nie powstają szkodliwe tlenki azotu. Biogaz jest to gaz wysypiskowy - gaz palny, produkt fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego a częściowo także ich gnicia.