Artykuły z drewna

» GEONAV Usługi Geodezyjne Grzegorz Ćmiel

Firma GEONAV Usługi Geodezyjne Grzegorz Ćmiel to gwarancja rzetelnie i terminowo zrealizowanych prac geodezyjnych. Zdobyta wiedza i doświadczenie w połączeniu z nowoczesnym sprzętem pomiarowym gwarantują bezpieczeństwo Państwa inwestycji. Swoją ofertę kierujemy do klientów indywidualnych, firm projektowych i budowlanych. Wykonujemy usługi geodezyjne z zakresu: - pomiary sytuacyjno-wysokościowe (mapy do celów projektowych), - wytyczenie budynków i przyłączy sieci uzbrojenia terenu, - inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy, - wznowienie granic nieruchomości, - podziały nieruchomości, - pomiary inżynieryjne (badanie pionowości budynków oraz kominów przemysłowych, pomiar suwnic, wyznaczanie kubatury mas ziemnych itp.). Działamy na terenie Małopolski i Śląska w szczególności: Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i okolice.

» Parkieciarz - fachowe czasopismo dla wykonawców, projektantów, inwestorów

Parkieciarz - fachowe czasopismo skierowane do parkieciarzy, jako wykonawców, właścicieli firm i pracodawców.

» Nasycalnia Podkładów w Lipie

Nasycalnia Podkładów w Lipie zajmuje się produkcją podkładów, podrozjazdnic i mostownic kolejowych z drewna iglastego i liściastego oraz słupów teletechnicznych, energetycznych i chmielowych. Ponadto wykonuje płytowanie podkładów i montaż przęseł kolejowych. Wykonuje również produkcję tartaczną w pe