3d skanowanie

» Skanowanie 3D

Niezwykle wymierną korzyścią scanningu 3D jest możliwość wielokrotnego wykorzystania pozyskanych informacji (tzw. chmury punktów) do generowania kolejnych elementów projektowych takich, jak rzuty, przekroje. Chmura punktów idealnie nadaje się do opracowań inwentaryzacyjnych dla dziedzin związanych z zabytkami: rekonstrukcje ubytków, branże instalacyjne itp. Raz wykonany pomiar skanerem 3D to aktualny materiał inwentaryzacyjny wielokrotnego użytku, jak również idealna dokumentacja archiwalna. Materiał skanowania 3D wykorzystuje się do: - tworzenia rzutów, przekrojów - pełnego i szczegółowego zwymiarowania obiektu i wszelkich detali - inwentaryzacji architektonicznej, archeologicznej, konserwatorskiej, muzealnej - filmów, animacji, grafiki komputerowej i wizualizacji - inżynierii odwrotnej - fotogrametrii Zastosowanie 3D w: - badaniach architektonicznych, archeologicznych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - inwentaryzacji i rekonstrukcji zabytków - inwentaryzacji konstrukcyjnej i powykonawczej - inwentaryzacji założeń krajobrazowych oraz parkowo-ogrodowych - inwentaryzacji urbanistycznej - inwentaryzacji obiektów przemysłowych i inżynieryjnych - inwentaryzacji ciągów technologicznych i linii przemysłowych - inwentaryzacji ciągów komunikacyjnych, dróg i ulic - inwentaryzacji geodezyjnej - badaniach kryminalistycznych - medycynie sądowej - marketingu, reklamie, wirtualnych prezentacjach Zalety skanowania 3D: - szybkość – skaner laserowy 3D kilkakrotnie zmniejsza czas potrzebny na realizacje inwentaryzacji - precyzja – większa szczegółowość i dokładność, pokrycie punktami pomiarowymi całej powierzchni - łatwość dodatkowych analiz – kompletność danych sprawia, że zmiana projektu wiąże się z reinterpretacją chmury punktów - łatwość przechowywania danych – dane w postaci pliku z chmurą punktów można przechowywać dowolnie długo zanim podda się je obróbce - niższe koszty – szybkość i kompletność przekłada się na niższe koszty realizacji

» 3Deling | Skanowanie Laserowe 3D | Inwentaryzacja Architektoniczna

Skanowanie laserowe 3D. Inwentaryzacja architektoniczna, rzuty, przekroje, elewacje. Skanowanie 3D. Pomiary budynków. Skanowanie zabytków. Modelowanie, modele 3D, wizualizacje. Animacje komputerowe. Pomiary geodezyjne, pomiary inżynieryjne. Fotogrametria cyfrowa. Ortofoto, ortofotoplan.

» 3Database - Pracownia Pomiaru Przestrzennego - pomiary 3D

Firma świadczy usługi skanowania 3d na potrzeby: grafiki komputerowej, wzornictwa przemysłowego, antropologi i ergonomii, dokumentacji zabytków (format plików DXF, VRML, IGES dla siatki trójkątów oraz TXT dla chmury punktów) - pomiary 3D realizowane są z dokładnością do 0,05mm dla chmury punktów.rn